Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Tajemnice księgi wieczystej

Tajemnice księgi wieczystej

Kiedy kupujemy nieruchomość powinniśmy ustalić jej stan prawny, a więc sprawdzić księgę wieczystą, która jest dla niej prowadzona. Dokument ten jest rodzajem metryki nieruchomości, w której zgromadzono wszystkie istotne informacje na jej temat:

– opis nieruchomości,

– nazwisko właściciela, czy współwłaścicieli,

– historię ewentualnych transakcji, którym podlegała,

– a także wszystkie obciążenia, jakie dotyczą danej nieruchomości.

Zgodnie z artykułem 2 ustawy z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne.

Znaczy to, że właściciel nieruchomości, którą zamierzamy nabyć nie może odmówić nam podania numeru jej księgi wieczystej. Numer ten możemy też uzyskać w wydziale geodezji, czy ewidencji nieruchomości w odpowiednim dla danej nieruchomości starostwie, urzędzie miasta, czy gminy.

Musimy tylko znać dokładny adres interesującej nas nieruchomości. W tym samym urzędzie możemy dowiedzieć się, który sąd rejonowy prowadzi księgi wieczyste dla miejscowości, czy dzielnicy w której znajduje się nieruchomość.

Po ustaleniu numeru księgi wieczystej możemy sprawdzić, czy dla danej nieruchomości jest prowadzona elektroniczna księga wieczysta. Zrobimy to wchodząc na stronę internetową  Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozwoli to sprawdzić jej zawartość w internecie i zaoszczędzi nam wizyty w sądzie. Obecnie dla wielu nieruchomości są już dostępne elektroniczne księgi wieczyste.

Jeśli nasza nieruchomość jeszcze takowej nie posiada musimy złożyć wniosek o wydanie odpisu ze zwykłej księgi.

Wniosek składamy w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Zwykle wystarcza odpis zwykły, podający tylko aktualny stan prawny nieruchomości. Opłata za jego wydanie wynosi 30 zł.

Możemy też dostać odpis zupełny, który będzie zawierał informacje o wcześniejszym stanie prawnym nieruchomości, np. o jej poprzednich właścicielach. Opłata za wydanie odpisu zupełnego wynosi 60 zł.

Odpis z księgi wieczystej nieruchomości pozwoli nam zapoznać się z jej treścią.

Każda księga wieczysta jest podzielona na cztery działy.

Dział pierwszy zawiera opis nieruchomości. Dowiemy się z niego, jaką powierzchnię ma kupowany przez nas lokal, czy działka, z ilu pomieszczeń składa się dom, czy mieszkanie.

W dziale drugim sprawdzimy, kto jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Tylko osoba wpisana w księdze ma prawo sprzedać dom, czy działkę.

W dziale trzecim znajdują się ograniczone prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości z wyjątkiem hipoteki. Może tu być na przykład wpisana służebność przejazdu przez działkę.

Dział czwarty informuje nas o hipotece nieruchomości, czyli obciążeniach finansowych, jakie na niej spoczywają. Może to być na przykład zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez właściciela nieruchomości. Pamiętajmy, że niespłacone długi pozostają mimo zmiany właściciela i jeśli kupimy nieruchomość obciążoną hipoteką będziemy musieli te długi spłacić. Hipoteka wygasa dopiero po spłaceniu kredytu.

 

  • Opr. Marianna Pszczółkowska
  • Konsultacja prawna Katarzyna Koć